Կազմակերպության գործունեությունը

«ԴԵ ՅՈՒՐԵ» ԻՐԱՎԱՊԱՇՏՊԱՆ հասարակական կազմակերպությունն իր գործունեությունն իրականացնում է հետևյալ ուղղություններով՝

  1. Անձանց իրավունքների մասին իրազեկում՝ սեմինարների, քննարկումների, հրապարակումների միջոցով
  2. Իրավաբանական խորհրդատվության տրամադրում
  3. Զինծառայողներին իրավաբանական խորհրդատվության տրամադրում, դիմումների, բողոքների կազմում
  4. Բռնության ենթարկված անձանց հոգեբանական և իրավաբանական աջակցության տրամադրում
  5. Իրավական խնդիրների լուծմանն ուղղված միջոցառումների իրականացում