<<ԴԵ ՅՈՒՐԵ>> ԻՐԱՎԱՊԱՇՏՊԱՆ հասարակական կազմակերպության փորձագետ՝ ԱՐՄԻՆԵ ՂԱԶԱՐՅԱՆը Մարտադաշտն ինքնակամ լքելը կամ զենքով գործելուց հրաժարվելը հանցագործության մասին

Մարտադաշտն ինքնակամ լքելը կամ զենքով գործելուց հրաժարվելը /ՀՀ քրեական օրենսգիրք 380-րդ հոդված/Նշված հանցագործությունը դրսևորվում է երկու ձևով՝ Մարտադաշտն ինքնակամ լքելով Կամ զենքով գործելուց հրաժարվելով: Մարտադաշտ է ցանկացած տարածություն՝ ցամաքային, օդային, ջրային, որտեղ զինված ընդհարում է տեղի ունենում հակառակորդի հետ: Շարժառիթը …