<<ԴԵ ՅՈՒՐԵ>> ԻՐԱՎԱՊԱՇՏՊԱՆ հասարակական կազմակերպության փորձագետ՝ ԱՐՄԻՆԵ ՂԱԶԱՐՅԱՆը դասալքություն հանցագործության մասին

ԴԱՍԱԼՔՈՒԹՅՈՒՆԸՀՀ քրեական օրենսգրքի 362-րդ հոդված Այս հանցակազմի վերլուծությունը սկսենք սուբյեկտիվ կողմից, քանի որ հենց դա է թույլ տալիս տարբերել նմանատիպ այլ զինվորական հանցագործություններից: Ուշադրություն դարձնենք նպատակին: Այս արարքով անձը ոչ թե չի ցանկանում կատարել զինվորական ծառայության այս կամ այն պարտականությունը, …

<<ԴԵ ՅՈՒՐԵ>> ԻՐԱՎԱՊԱՇՏՊԱՆ հասարակական կազմակերպության փորձագետ՝ ԱՐՄԻՆԵ ՂԱԶԱՐՅԱՆը Զորամասը կամ ծառայության վայրն ինքնակամ թողնելը հանցագործության մասին

Զորամասը կամ ծառայության վայրն ինքնակամ թողնելը (ՀՀ քրեական օրենսգիրք, 361-րդ հոդված) Սովորաբար մարդիկ դժգոհում են մեկ բժշկի ձեռագրից, մեկ էլ իրավաբանի խոսքից՝ արդյունքում ոչ մեկը, ոչ մյուսը չհամարելով իրենց խելքի բանը: Այնինչ իրավագիտության ոսկե կանոնն ասում է՝ օրենքի չիմացությունը չի …